Általános szerződési feltételek

1. Cikk 

Fogalmak meghatározása

 1. A weboldal (webáruház) üzemeltetője az APOTHECARY s.r.o. , székhely: Nitra, 94901, Slovakia
  IČO:50291513
 2. Az Eladó az APOTHECARY s.r.o. , székhely: Nitra, 94901, Slovakia
 3. www.masticha.hu e-shop által kínált termékek és szolgáltatások kézbesítője az APOTHECARY s.r.o. , székhely: Nitra, 94901, Slovakia
 4. Vásárló: a webáruház minden olyan látogatója, aki kötelező érvényű megrendelést tett az e-shopon keresztül. Fogyasztónak ( a 102/2014 sz. törvény értelmében)  olyan természetes személy minősül, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és végrehajtásakor szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége keretein kívül jár el.
 5. Az e-shop egy számítógépes rendszer, amely az internetes hálón nyilvánosan elérhető, és amely lehetővé teszi a termékek és szolgáltatások elektronikus úton történő megrendelését.
 6. Árucikk vagy szolgáltatás: minden, az e-shop oldalán közzétett termék, amely megrendelhető (feltüntetett árral rendelkezik, és az nem nulla).
 7. A Vásárló teljes mértékben elismeri az elektronikus hírközlés hatályosságát, elsősorban az e-shop, az e-mail kommunikáció és a telefonos kommunikáció által, amennyiben vitathatatlan, hogy az Eladó a Vásárlóval vagy annak meghatalmazottjával kommunikál.

Az Eladó és a Vásárló közötti olyan kapcsolat esetében, amely nem valamilyen elektronikus eszköz segítségével jött létre, és nem kapcsolódik az internetes szolgáltató és a szolgáltatás igénybevevője közötti viszonyhoz, ezek az általános szerződési feltételek csak elengedhetetlen mértékben, a jogszabályoknak és az ügy logikai elrendezésének megfelelően érvényesek, hacsak a felek nem állapodtak meg másként.

2. Cikk 

Árak

 1. A termékek és szolgáltatások összes feltüntetett ára végleges, beleértve a 20% -os ÁFA-t, a csökkentett ÁFA-s termékek esetében a végleges ár 10% ÁFA-t tartalmaz.
 2. Az Eladó köteles a vásárlás időpontjában az e-shop oldalán feltüntetett árat garantálni.


3. Cikk 

Megrendelés

 1. A megrendelés az e-shop rendelési  folyamatának megerősítésével történik azáltal, hogy a Vásárló kiválasztja az árukat vagy szolgáltatásokat, illetve kitölti a teljes megrendelőlapot és elküldi azt az Eladónak. A megrendelés helyes és rendes teljesítéséhez szükség van a megrendelésben szereplő adatok kitöltésére és a megrendelt árukra vagy szolgáltatásokra vonatkozó szállítási lehetőségek és a fizetés módjának kiválasztására.
 2. A megrendelés elküldésével a Vásárló jóváhagyja a megrendelt áruk és szolgáltatások árát. A megrendelés elküldése a Vásárlóra nézve kötelező érvényűvé teszi a vásárlást, tehát az Eladóval történő adásvételi szerződésre tett ajánlat benyújtásának számít.
 3. A Vásárlónak a megrendelés elküldését követően,  a rendszer automatikusan generált tájékoztató e-mailt küld arról, hogy a Vásárló megrendelését az e-shop továbbította az Eladónak feldolgozásra. Ez az e-mail nem számít a megrendelés visszaigazolásának a cikk 4.bekezdése értelmében .
 4. A megrendelés visszaigazolásával az Eladó részéről adásvételi szerződés jön létre, amelyet csak a Vásárló és az Eladó módosíthat vagy egészíthet ki közös megegyezés alapján, ha a törvény vagy más jogszabály nem rendelkezik másként. A megrendelés visszaigazolása az Eladó részéről elektronikus levél küldésével történik a Vásárló e-mail címére, vagy a Vásárló mobil telefonszámára (amit a megrendelőlapon tüntetett fel) küldött rövid szöveges üzenet révén, jelezve, hogy milyen mértékben vitatható a Vásárló ajánlatának elfogadása. Az Eladó részéről küldött olyan e-mail, amely nem erősíti meg a Vásárló rendelését, elveti vagy visszautasítja, vagy más formában nyilvánvalóan nem fogadja el, a Vásárló ajálatának elutasítását jelenti.
 5. Ha az Eladó nem tudja teljesíteni a megbízást, vagy annak egy részét a megrendelés teljesítésének határidején belül a legnagyobb erőfeszítés mellett sem, olyan indokkal, hogy pl. az árut nem gyártják, nem áll rendelkezésre a gyártó vagy a külső beszállító raktárában, a gyártó olyan jelentős változtatásokat hajtott végre, amelyek miatt nem lehetséges a megrendelés megvalósítása, vagy vis maior indokok miatt, az Eladó törölheti a megrendelést, amiről a Vásárlót e-mailben értesíti. Továbbá az eladónak jogában áll törölni a megrendelést, ha a Vásárló hamis vagy félrevezető információkat adott meg, melyek nem ellenőrizhetők, például helytelen e-mail címet, telefonszámot vagy helytelen / nem létező címet. Ha a Vásárló kifizette az előleget, azt az Eladónak 14 napon belül vissza kell küldenie.

4. Cikk 

Fizetési feltételek

 1. Az e-shop kínálatában lévő árukért és szolgáltatásokért a következő módokon lehet fizetni:
  1. utánvétes fizetés (közvetlenül a futárnak fizet az áru átvételekor),
  2. fizetés a Comgate fizetési felületen keresztül,
  3. fizetés személyes átvételkor (Pozsony),
  4. banki átutalással történő fizetés – előre, az áru csak a pénzösszeg számlára történő érkezését követően kerül szállításra,
  5. fizetés számla alapján, a számlán feltüntetett esedékességi időponton belül,
  6. fizetés ajándékutalvánnyal. 
 2. Az ajándékutalvány olyan előre kifizetett pénzösszeget képvisel, amelyet a Vásárló fizetőeszközként használhat a meghatározott, előzőleg egyenlített értékig. A kuponon fel van tüntetve az érvényességi dátum. Az ajándékutalvány névértékéről meg lehet állapodni a Vásárlóval.
 3. Az egyes fizetési lehetőségekre vonatkozó kiegészítéseket ezen Általános Szerződési Feltételek VI. cikke tartalmazza.
 4. Az Eladó kedvezményeket kínálhat a Vevőnek:
  1. árengedmény az e-shopba való regisztrációért,
  2. kedvezmény ismételt vásárláskor,
  3. árengedmény egyszeri kedvezményre feljogosító kupon alapján,
 5. A kedvezményeket nem lehet halmozni.

5. Cikk 

Szállítási feltételek

 1. Az Eladó köteles az árut a megrendelés létrehozásától számított 30 napon belül elküldeni a Vásárlónak, hacsak másként nem állapodnak meg, vagy az áru mellett hosszabb szállítási idő volt feltüntetve.
 2. Ha az áru raktáron van, kapacitás szerint a lehető legrövidebb időn belül szállításra kerül.
 3. Ha a megrendelésben több áru és szolgáltatás is szerepel, és egy részük nincs raktáron, tájékoztatjuk a vevőt a részleges szállítás lehetőségeiről.
 4. Az áruval együtt a kiállított számlát (adót tartalmazó bizonylat), az utasításokat és egyéb, az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz tartozó, a gyártótól származó dokumentumokat is továbbítjuk az ügyfélnek.
 5. A teljesítés helyének a kiszállítás helyét tekintjük.
 6. Az Eladó a Vásárlóhoz történő kiszállítást a következő módokon bonyolítja le:
 • DHL futárszolgálattal, székhely: na Pántoch 18, Bratislava
 • Comgate s.r.o. csomagoló vállalaton keresztül, Nádražná 1958, Ivanka pri Dunaji

6. Cikk

Szállítási és csomagolási díjak, fizetési lehetőségek

 1. Előre történő fizetés estén előlegszámla alapján banki átutalással vagy fizetési felületen  keresztül a következő díjakat számoljuk fel:
  1. futárszolgálattal történő szállítás esetén,  2 munkanapon belüli kézbesítéssel a raktárból történő kiküldés után – 2540 HUF és 5 munkanapon belüli kézbesítéssel 4128 HUF a HU területén kívül.
 2. Utánvétes fizetés esetén (fizetés átvételkor a futárnak):
  1. futárszolgálattal történő szállítás esetén,  2 munkanapon belüli kézbesítéssel a raktárból történő kiküldés után – 2540 HUF HU-n belül és 5 munkanapon belüli kézbesítéssel 4128 HUF az HU területén kívül.
 3. Az Eladó a szokásos (fent lerírt) folyamatoktól eltérő szállítási módban is megegyezhet a Vásárlóval, valamint az ezen eltérő szolgáltatások árai is változtathatnak.
 4. Az Eladó az azonnal elérhető árukat haladéktalanul kiküldheti, és a megrendelés fennmaradó részét a jogszabályok által előírt időn belül továbbíthatja, feltéve azonban, hogy a Vásárlótól a megrendeléskor beszámított összegen kívüli további postaköltséget nem számítanak fel.


7. Cikk 

Tulajdonjog átruházása

 1. A tulajdonjogok az Eladóról a Vásárlóra szállnak az adásvétel tárgyának az Eladótól vagy a fuvarozótól való átvételének pillanatában.

8. Cikk 

Az adásvételi szerződés érvénytelenítése

 1. A Vásárlónak jogában áll visszavonni az áru vagy szolgáltatás megrendelését az adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 órán belül  lemondási költség nélkül, amennyiben az áru külön rendelésre, a Fogyasztó egyéni igényei szerint, vagy speciálisan egyetlen Fogyasztó számára készül.

9. Cikk 

A Fogyasztó joga az áru visszaküldésére indoklás nélkül, és a fogyasztó további tájékoztatása

 1. A Fogyasztónak a 102/2014 sz.  fogyasztóvédelmi törvény értelmében, a távolságilag kötött szerződés, vagy az Eladó által üzemeltetett helyiségen kívül kötött szerződés alapján értékesített áru vagy  szolgáltatás esetében, az egyes törvények módosításáról (a továbbiakban csak: “Törvény”) szóló 7. § és az azt követő szakaszok rendelkezései szerint, joga van elállni az adásvételi szerződéstől a termék átvételétől számított 14 kalendáriumi napon belül, ha az Eladó teljesítette az ezen Törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségeit, egyéb esetekben a Törvény 2. és 3. bekezdése szerint kell eljárni. Ha az adásvételi szerződés tárgya az áru kézbesítése, a Fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől még az áru átadása előtt.
 2. A Fogyasztó, ha élni szeretne ezzel a jogával, köteles az írásbeli elállást legkésőbb  a meghatározott időszak utolsó napján az Eladó kapcsolattartó címén az üzemidő alatt személyesen kézbesíteni, vagy az elállást a határidőn belül az elérhetőségek közt feltüntetett címre postázni, esetleg  a jogérvényesítés más tartós adathordozón történő feljegyzés formájában is gyakorolható. A fogyasztóköteles az elállásról szólóértesítést követően a szerződés tárgyát visszaküldeni vagy személyesen kézbesíteni, minden dokumentációval együtt – pl. az eredeti számlával, használati utasítással, egyéb iratokkal együtt, melyeket a termékkel együtt kapott, legkésőbb 14 napon belül az elállás napjától számítva (Törvény 1. bekezdés 10.§). Javasoljuk a vásárlóknak, hogy saját használatra készítsenek másolatot a számláról és az árut ajánlva, biztosított küldeményként postázzák. A szerződéstől való elállásra használhatják a következő formanyomtaványt: Elállás az adásvételi szerződéstől , amelyben ki kell tölteni legalább a „*” – csillag jelöléssel ellátott adatokat.
 3. Az árut ne küldjék utánvétre, a küldeményt abban az esetben nem vesszük át.
 4. Az e-shop üzemeltetője az áru / szolgáltatás kifizetett értékét visszaküldi, beleértve a szállítási költségeket, a 102/2014 sz. törvény rendelkezéseinek értelmében a 3. bekezdés 9. § szerint, valamint az áruk megrendeléséhez szükséges egyéb felmutatható költségeket a elállás kézhezvételétől számított 14 napon belül, de nem köteles még azelőtt visszaküldeni a pénzt, mielőtt az árut is kézbesítik neki, vagy a Fogyasztó nem bizonyítja az áru elküldését, ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó azt javasolta, hogy az árut személyesen veszi fel.
 5. A visszaküldés költségeit a Fogyasztó állja.
 6. Az elállási jog nem vonatkozik a 102/2014 sz. törvény 7.§ 6. bekezdés a) pontjában meghatározott árukra és szolgáltatásokra.
 7. A Fogyasztó viseli az áruk funkcionalitásának és tulajdonságainak megállapításához szükségesnél nagyobb mértékű felhasználása által okozott értékcsökkenés terhét.

10. Cikk 

A szerződő felek jogai és kötelességei

 1. Szerződő felek alatt az Eladót és a Vásárlót értjük.
 2. A Vásárló köteles:
  1. átvenni a megrendelt árut,
  2. kifizetni az átvett áru egyeztetett árát az Eladónak,
  3. átvételkor ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, esetleg magát a terméket is.
 3. Az Eladó köteles:
  1. az ügyfélnek a kívánt minőségben, mennyiségben és az egyeztetett áron kézbesíteni az árut,
  2. az áruhoz csatolva, vagy utólag pótolva elküldeni az áruhoz kapcsolódó összes dokumentumot, mint például a számlát, panaszlapot, használati utasítást a magyar nyelv kodifikált (törvénybe foglalt) formájában.

11. Cikk 

Adatvédelmi szabályzat

 1. A személyes adatok feldolgozása a 18/2018 sz. személyes adatok védelméről szóló törvény és későbbi módosításai értelmében történik.
 2. Az üzemeltető nem adhatja meg a vevő személyes adatait harmadik félnek, kivéve a kijelölt szállítmányozó társaságnak, amely az áruk vagy szolgáltatások kézbesítését biztosítja, vagy az állami szerveknek ellenőrzés esetében, vagy adott esetben egy közvetítőnek a 18/2018 sz. törvénynek megfelelően kötött kölcsönös megállapodás alapján.
 3. Az üzemeltető köteles  a személyes adatokat megvédeni a jogosulatlan személyek számára történő kiadástól, megfelelő technikai és szervezői intézkedések elfogadásával. Továbbá az üzemeltető összes alkalmazottja köteles betartani a személyes adatokkal kapcsolatos titoktartást.
 4. Az érintett személy a 18/2018 sz. személyes adatok védelméről szóló törvénynek a jelenleg érvényben lévő újításai értelmében a 19.§és azt követő szakaszokban meghatározott jogokkal rendelkezik, nevezetesen:
  1. a jelen tartalom és a szerződési feltételek által kiteljesedő információkhoz való jog,
  2. az érintett személyre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés kérésének joga – A törvény 21. §értelmében Önnek joga van érdeklődni az adatfeldolgozás módjáról és céljáról, kérését pedig a kapcsolattartó e-mail címen jelezheti,
  3. a személyes adatok helyesbítéséhez való jog – A törvény 22. §-a lehetővé teszi a személyes adatok korrigálását, ha azok nem érvényesek,
  4. a személyes adatok törlésének joga – A törvény 23. §-a abban az esetben alkalmazható, ha Ön nem kívánja többé, hogy az üzemeltető feldolgozza a személyes adatokat,
  5. a személyes adatok feldolgozását korlátozó jog – A törvény 24. §-a akkor alkalmazandó, ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok feldolgozása törvénybe ütközően történt,
  6. a személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga – a törvény 27. §,
  7. a személyes adatok átruházhatóságához való jog,
  8. a felügyeleti hatóságnak történő, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos panasz benyújtásához való jog.
 1. Az üzemeltető a Vásárlótól a következő személyes adatokat kapja meg: titulus, keresztnév, vezetéknév, lakcím, kézbesítési cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím. A személyes adatok feldolgozása a megrendelés megfelelő teljesítésére szolgál. Ezeket a személyes adatokat archiválási célokra 10 évig tárolják. A rendelési folyamat részeként a személyes adatok feldolgozása a számlák kiállítása, a szállítási jegyzék kiállítása, a szállítás megvalósítása és a könyvelés céljából történik.
 2. Az üzemeltető megbízta a heureka.sk internetes portált, az “Ügyfelek által hitelesített” szolgáltatás üzemeltetőjét:Heureka Shopping, s.r.o., Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, hogy az e-shop üzemeltetőjének a nevében dolgozza fel a vásárlás minőségének értékeléséhez szükséges egyszeri személyes adatokat a név, a vezetéknév, az e-mail cím és a megrendelt árucikkek információinak a terjedelmében. Ezen értékelés céljából a közvetítő egyszeri e-mailt küld a vevőnek a minősítés lehetőségével.
 3. Ezek az oldalak rögzítik az IP-címét, a látogatás időpontjáról szóló információkat, hogy mennyi időt töltöttek az oldalak megtekintésével és hogy milyen oldalakról érkeztek hozzánk. A cookie-k olyan számítógépen tárolt szöveges fájlok, amelyek az oldalak forgalmának mérésére, és az oldalmegjelenítések személyre szabására szolgálnak, és ezen a fájlok segítségével jobb szolgáltatásokat kínálhatunk. Ezért ezen a fájlok használatát jogos érdekünknek tekintjük. Néhány cookie fájl harmadik féltől származik, pl. Youtube, Google stb. A cookie-kat bármikor törölheti, vagy a közvetlenül rájuk vonatkozó beállításokat a böngészőben szerkesztheti. Ha el akarja utasítani a cookie-k gyűjtését, állítsa be azt az internet böngészőjében.
 4. 8. Ha a Vásárló beleegyezett abba, hogy az e-shop e-mail marketinges célokra használja fel a személyes adatokat, beleegyezett abba, hogy e-maileket kapjon az általa megadott e-mail címre.
 5. A marketinges célokra felhasznált személyes adatok a név, illetve e-mail cím, amelyekre öt évre szóló megőrzés vonatkozik. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.
 6. A Vásárló bármikor visszavonhatja a beleegyezését a személyes adatok feldolgozásába, mégpedig a Visszavonás elküldése révén, amely után azonnal törölni fogjuk az adatokat.

12. Cikk

Összetételre és egészségre vonatkozó állítások

Az Európai Parlament és az Európai Tanács 1924 sz. 2006-os rendelete értelmében az élelmiszerekhez nem társíthatók az engedélyezetteken kívüli tápértékre és egészségre vonatkozó állítások. Az Eladó honlapján található tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítások egy olyan információegyüttest alkotnak, amely szabadon hozzáférhető a hazai és külföldi információforrásokból, és semmilyen körülmények között nem bizonyítja az élelmiszer vagy annak táplálkozási és gyógyászati hatásainak tényleges hatását. Ha a Vásárló szakmai és tudományos tanulmányokkal alátámasztott pontos információkat igényel, fontos, hogy az összes rendelkezésre álló szakértői forrássból tájékozódjon. Az élelmiszer minden pozitív és nemkívánatos hatását meg kell vitatni kezelőorvosával a használat előtt!

Az Eladó webhelyén megjelenő tippek, információk és receptek nem helyettesítik az orvos tanácsát. Ezek csak az Eladó személyes ajánlását képviselik. Az Eladó nem felelős a tartalom hibás értelmezéséért. A Vásárló saját felelősséggel tartozik az egészségéért. A növények tulajdonságainak, betakarításának és feldolgozásának kellő ismerete nélkül javasoljuk, hogy a gyógynövényt a Vásárlók az Eladó e-shopjából szerezzék be.

Az Eladó honlapján található összes információ tájékoztató jellegű, és semmiképpen nem helyettesítheti az orvos által előírt kezelést. Az Eladó ezért azt ajánlja, hogy a Vásárló minden egészségügyi problémáját vitassa meg orvosával, különösen a terhes és szoptató nők, a kisgyermekek, és a súlyos betegségben szenvedők.

13. Cikk

Kártérítés az áru átvételének elmulasztásáért

 1. Az eladónak kártérítési igényre van joga (a Polgári Törvénykönyv 420. § és az azt követő szakaszai szerint) abban az esetben, ha a Vásárló megrendelte az árut, nem vonta vissza az ajánlatot a szerződésre, nem állt el a szerződéstől, ugyanakkor nem vette át az árut a fuvarozóról, vagy az Eladó felszólítására nem vette át személyesen az árut a megadott határidőn belül. Az ilyen cselekvéssel a Vásárló megsértette a  X. Cikk 2. pont a) alpontját, amely szerint a Vásárló köteles átvenni a megrendelt árut.
 2. A kár összegének meghatározásakor az Eladó elsősorban a szállítási költségeket és a kapcsolódó díjakat veszi figyelembe, mint a csomagolás költségei, a megrendelés expediálása és ügykezelése, valamint a szóbanforgó megbízás teljesítése során felmerült egyéb költségek, egyúttal jogában áll az elmaradt haszont is számláznia.
 3. Az Eladó jogosult arra is, hogy a kártérítéshez való jogot ne érvényesítse, illetve ezt a jogot csak részben gyakorolja.

14. Cikk 

Záró rendelkezések

 1. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló előzetes értesítése nélkül módosítsa. Az Általános Szerződésii Feltételek vagy a Reklamációs Feltételek megváltoztatása esetén a teljes vásárlási folyamatot azon Általános Szerződési Feltételek szabályozzák, amelyek abban az időpontban voltak érvényben, amikor a Vásárló elküldte a megrendelést, és azok voltak elérhetőek az Eladó webhelyén.
 2. A Reklamációs Feltételek ezen Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik.
 3. A megrendelés elküldésével a Vásárló elismeri, hogy elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket és a Reklamációs Feltételeket.
 4. Ezek a feltételek a nakupujbezpecne.sk e-shop tanúsítási projektjének keretein belül lettek kidolgozva.
 5. A jelen Általános Szerződési Feltételek és Reklamációs Feltételek  a vállalat bejegyzett székhelyén megtekintésre készen állnak a vásárlók számára, valamint elérhetők az e-shop weboldalán is.
 6. Amennyiben a Fogyasztó nem elégedett azzal, ahogy az Eladó a panaszkérelmét kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette a jogait, akkor lehetősége van jogorvoslati kérelemmel fordulni az Eladóhoz. Ha az Eladó a korrigálást elveti , vagy a postázás időpontjától számított 30 napon belül nem válaszol, a Fogyasztónak jogában áll a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről és egyes törvények módosításáról szóló 391/2015 sz. törvény 12.§ értelmében  arra, hogy javaslatot tegyen a vitás kérdés alternatív megoldására. Az e-shop üzemeltetője számára az alternatív vitarendezéssel foglalkozó releváns jogalany a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (www.soi.sk) vagy más, a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által fenntartott alternatív vitarendezési szervezetek jegyzékében bejegyzett jogi személy (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), amellett a Fogyasztónak joga van megválasztani, hogy melyik alternatív vitarendezési szervezethez fordul segítségért. Ugyanakkor a Fogyasztó az online vitarendezési platformot is választhatja, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/címen elérhető.  A díjakra vonatkozó információkat a Fogyasztó a konkrét AVR-szervezet honlapján találja meg.
 7. Az ezen Általános Szerződési Feltételekben, valamint elválaszthatatlan részeiben (mellékletekben) szereplő egyéb nem tisztázott viszonyokat a vonatkozó rendelkezések szabályozzák: 40/1964 sz. törvény, 250/2007 sz. törvény, 102/2014 sz. törvény, 122/2013 sz. törvény, 22/2004 sz. törvény, valamint az 513/1991 sz. törvény.
 8. Ha a Vevővel más szerződést kötnek más feltételekkel, azon szerződés feltételei elsőbbséget élveznek  az Általános Szerződési Feltételekkel szemben.

Ezek az Általános Szerződési Feltételek, beleértve az elválaszthatatlan részeit is, 2021 01/01 lépnek hatályba.

Nem találta a választ a kérdésére?

Lásd a hasonló dokumentumokat, vagy lépjen kapcsolatba velünk. Szívesen válaszolunk minden olyan kérdésére, amely a feltételekkel és a termékeinkkel kapcsolatban felmerül.

Írjon nekünk