A webáruház panaszkezelési szabályzata

A Panaszkezelési szabályzat a Masticha.hu webáruház Általános Szerződési Feltételeinek szerves részét képezi.

 1. Csak az Eladótól vásárolt és a Fogyasztó tulajdonát képező árukra lehet panaszt tenni.
 2. Ha a vevő fogyasztó (olyan természetes személy, aki nem üzleti, foglalkoztatási vagy szakmai tevékenysége keretében jár el), minden kínált árura 24 hónapos garancia vonatkozik, kivéve, ha az áruban másként van feltüntetve, és a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv és a jelen panaszkezelési szabályzat hatálya alá tartozik. Ha a vevő használt terméket rendelt, és erről tájékoztatták, a jótállási idő 12 hónap. Ha a vevő nem fogyasztó, a Kereskedelmi törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók, a jótállási idő 1 év, és ezekre a követelésekre a jelen panaszkezelési szabályzat nem vonatkozik.
 3. A jótállási idő az áru átvételének napján kezdődik, amikor az árut a szállító cégtől átvette, vagy közvetlenül az eladótól, ha a vevő személyesen veszi át az árut, akkor az átvétel napján.
 4. A Vevő köteles a hiba észlelését követően azonnal benyújtani a panaszt az Eladóhoz.
 5. A hibákért való felelősség nem vonatkozik a következő használatból eredő hibákra:
  1. a hibát a terméknek a vevő által okozott mechanikai sérülése okozta,
  2. a termék nem megfelelő, a használati utasításban meghatározottaktól eltérő módon történő kezelése,
  3. az árut olyan körülmények között használja, amelyek a páratartalom, a kémiai és mechanikai hatások tekintetében nem felelnek meg az áru természetes környezetének, az utasításoknak megfelelően,
  4. az áruk gondozásának és karbantartásának elhanyagolása,
  5. az áruk károsodása a túlzott terhelés miatt,
  6. az áruknak a dokumentációban, az általános elvekben, a műszaki szabványokban vagy a biztonsági előírásokban meghatározott feltételek megsértésével történő használata vagy a jótállási feltételek egyéb megsértése.
 6. A természeti katasztrófák által okozott hibák szintén ki vannak zárva a hibákért való felelősségből.
 7. A hibákért való felelősség nem vonatkozik az áruk (vagy azok részeinek) a használat során bekövetkezett szokásos elhasználódására. A hiba nem tekinthető a dolog természetéből már kitűnő hibának, a minimális élettartam vagy a fogyasztási idő rövidebb időre korlátozható időtartamának. Az árukon fel kell tüntetni a minőségmegőrzési időt, a fogyaszthatósági időt, a lejárati időt vagy hasonló időtartamot, ha az árukra ilyen jelzés vonatkozik.
 8. A visszaküldött árut az alábbi címünkre kell küldeni, de nem utánvétes küldeményként, vagy személyesen kell eljuttatni a kapcsolattartási címre. Az árut megfelelően kell csomagolni, hogy elkerülje a szállítás közbeni sérüléseket, és javasoljuk, hogy az árut ajánlott küldeményként vagy biztosított csomagként küldje el. Az áruhoz csatolni kell a vásárlást igazoló bizonylat (számla) másolatát és a hiba leírását, vagy javasoljuk, hogy csatolja a kitöltött Panasztételi formanyomtatványt a vásárlási bizonylattal együtt.  A panaszokat kizárólag írásban (postai úton) vagy személyesen (nem e-mailben) kell benyújtani.
 9. Az Eladó visszaigazolja a panasz kézhezvételét, és megfelelő formában visszaigazolást állít ki a Vevőnek a panasztételről. A panasztétel napja az a nap, amikor a panasz az Eladónak átadásra kerül. Ha a visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, akkor azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a követelés kiegyenlítését igazoló bizonylattal együtt kell kézbesíteni. A panaszt írásban visszaigazolják.
 10. Az Eladó köteles a panasz kezelésének módját haladéktalanul, összetett esetekben a panasz benyújtásától számított 3 napon belül meghatározni. Indokolt esetben, különösen, ha az áru összetett műszaki értékelése szükséges, legkésőbb az igényléstől számított 30 napon belül. A panasz kezelésének meghatározása után az Eladó a panaszt haladéktalanul kezeli, indokolt esetben a panasz később is kezelhető. A kérelem feldolgozása azonban nem tarthat tovább a kérelem benyújtásától számított 30 napnál. A panasz feldolgozására rendelkezésre álló 30 napos határidő lejárta után a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől, és az áru teljes összegét visszatérítik neki, vagy joga van az árut új árura cserélni.
 11. A vevő jogai a panssztátel során:
  1. ha a hiba javítható, a vevőnek joga van ahhoz, hogy a hibát ingyenesen, időben és megfelelő módon kijavíttassa, és a hibát indokolatlan késedelem nélkül ki kell javítani,
  2. a vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a tárgy kicserélését, vagy ha a hiba csak a tárgy egy részét érinti, a tárgy egy részének kicserélését, ha ez nem jár az eladó számára az áru árához vagy a hiba súlyosságához képest aránytalan költséggel,
  3. az eladó a hiba elhárítása helyett a hibás terméket egy hibátlan termékkel is kicserélheti, ha ez nem okoz a vevőnek komoly kellemetlenséget,
  4. ha olyan hiba van, amely nem javítható, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a vevőnek joga van a terméket kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanez a jog illeti meg a vevőt abban az esetben is, ha a hiba javítható, de a vevő a hiba javítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni a terméket,
  5. ha egyéb javíthatatlan hiba van, a vevő jogosult a termék árából ésszerű árengedményre.
 12. A panasz akkor tekinthető elintézettnek, ha a panasztételi eljárás a kifogásolt áru átadásával, kicserélésével vagy az áru vételárának visszatérítésével, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással vagy annak indoklással ellátott elutasításával zárul.
 13. A panasz akkor tekinthető elintézettnek, ha a panasztételi eljárás a kifogásolt áru átadásával (cseréjével, javításával), az áru vételárának visszatérítésével, ésszerű árengedmény nyújtásával vagy indoklással ellátott elutasítással zárul. A fogyasztót a törvényes határidőn belül tájékoztatják a panaszeljárás eredményéről.
 14. Az áru átvételekor ellenőrizni kell a sértetlen árut, illetve a csomagolás sértetlenségét (az áru átvételekor megadott utasításoknak megfelelően), mivel az áru a szállítás során megsérülhet. A vásárlóknak ajánlott az árut a futár jelenlétében kicsomagolni és megvizsgálni. A futárnak adott aláírásával Ön kijelenti, hogy a csomagolás sértetlen.
 15. A jelen Panaszkezelési szabályzat az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik, és az Eladó fenntartja a jogot, hogy azokat bármikor, a Vevő előzetes értesítése nélkül megváltoztassa.
 16. Kapcsolat: 
  APOTHECARY s.r.o., Pavol Bojda
  Mostná 52
  Nitra
  94901,
  Telefonszám: +421 901 747 878
  E-mail: tanacsado@masticha.hu

Nem találta a választ a kérdésére?

Lásd a hasonló dokumentumokat, vagy lépjen kapcsolatba velünk. Szívesen válaszolunk minden olyan kérdésére, amely a feltételekkel és a termékeinkkel kapcsolatban felmerül.

Írjon nekünk